Logotyp Barnahus Fyrbodal

Barnahuset

Barnahuset är en verksamhet där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som varit utsatta för brott.

Person
TeamledareMaria Blomgren Rydell 0520-49 58 10
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Målgruppen för Barnahuset är barn- och ungdomar i åldern 0-18 år som man misstänker har varit utsatta för  våld i nära relation, sexuella övergrepp, hedersrelaterad brottslighet eller människohandel.

Syftet med barnahuset är att stärka barnperspektivet och ge barn och ungdomar den hjälp de behöver genom att berörda myndigheter samverkar. Vårt mål är att ha ett heltäckande professionellt omhändertagande av de som kommer till Barnahuset.

Arbetar du med barn och ungdomar och vill ha råd och stöd?

Personal från myndigheter eller olika verksamheter och privatpersoner kan kontakta samordnaren i frågor som rör den aktuella målgruppen.

Vi hjälper er med konsultativt stöd, handledning och utbildning. Du har möjlighet att konsultera teamledaren på Barnahuset i ärenden där det finns misstanke om brott mot barn. En telefonkonsultation kan resultera i att man kommer till Barnahuset för konsultation som är på förmiddagen på tisdagar. Ta då med så mycket information som möjligt. Vi på Barnahuset har spetskompetens på området och ställer gärna upp med rådfrågning och konsultation när det finns misstanke om brott mot barn. 

Om du vill göra en anmälan

Vänd dig till respektive socialkontor om du vill göra en anmälan.

Trollhättan

0520-49 58 00, begär Mottagningsgruppen.

Lilla Edet

0520-65 95 00, begär Barn- och familjegruppen.

Vänersborg

0521-72 17 26 eller 0521-72 17 73.

Färgelanda

0528-56 76 12

Barnahusets samråd

Innan en anmälan tas upp på ett samråd är en första skyddsbedömning gjord av socialtjänsten. I samrådet finns personal från de olika samverkande myndigheterna närvarande.

Om polisanmälan är gjord planerar samrådet förhör, socialtjänstens insatser och eventuell läkarundersökning. Barnets eller närståendes behov av krisstöd säkerställs. Samråd kan även ske utan att polisanmälan är gjord. Till Barnahuset kommer alla polis- och socialtjänstanmälningar som tillhör målgruppen genom respektive myndighets försorg. Ärendena dras avidentifierade på samråden. Myndigheterna har sedvanlig sekretess. Vid samråden föredrar initierande myndighet ärendet och dess frågeställningar.

Kontakta oss i Trollhättan

Karin Karlsson
0520-49 57 57
karin.karlsson@trollhattan.se

Maria Hindebo Lundh
0520-49 56 55
maria.hindebo.lundh@trollhattan.se

Hitta oss: Vi finns längst upp i polishuset i Trollhättan, Klintvägen 2.

Karta till Barnahuset

Vänersborg

Sonja Åhman
0521-72 16 40
sonja.ahman@vanersborg.se

Kontakta oss i Uddevalla

Pernilla Martinsson
0522-69 68 43

Kontakta oss i Åmål

Irene Karlsson
0532-171 37
070-325 73 40

Anette Lavér
0532-173 38
076-621 98 33

Om du behöver konsultation utanför arbetstid kan du kontakta

Socialjouren för Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg: 0522-69 74 44

BUP via sjukvårdsupplysningen:  1177

Polisen: 114 14

Barn i ring

Hjälp till barn och unga

Som barn och tonåring har man rätt att känna sig trygg och att bli tagen på allvar. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Två äpplen på en hög med böcker

Dokument för Barnahuset

Här har vi samlat dokument och annan information som är intressant.

Logotyp Enheten för våld i nära relationer

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Senast granskad: 2017-10-13 | av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)