Samråd

På denna sida registrerar personal på Barnahus Fyrbodal de samråd som genomförts.

Person
Teamledare Maria Blomgren Rydell 0520-49 58 10
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

På nedanstående länk registreras samråd för Barnahus Fyrbodal. Endast personal med giltigt användarnamn och lösenord kan registrera ett samråd.

Registrera ett samråd

En gång i månaden skickas en sammanställning av inmatade uppgifter till teamledaren på Barnahus Fyrbodal. 

Senast granskad 2021-03-24 av Cecilia Wilson