Samråd

På denna sida registrerar personal på Barnahus Fyrbodal de samråd som genomförts.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På nedanstående länk registreras samråd för Barnahus Fyrbodal. Endast personal med giltigt användarnamn och lösenord kan registrera ett samråd.

Registrera ett samråd

En gång i månaden skickas en sammanställning av inmatade uppgifter till teamledaren på Barnahus Fyrbodal. 

Senast granskad 2021-08-04 av Cecilia Wilson