Genomförda Barnkonferenser

Här hittar du information från tidigare års Barnkonferenser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Barnkonferens 2021

Här kan du hitta presentationsmaterial från Barnkonferensen 2021.

Barnkonferens 2019

Här kan du hitta presentationsmaterial från Barnkonferensen 2019.

Barnkonferens 2018

Här kan du hitta presentationsmaterial från Barnkonferensen 2018.

Barnkonferens 2016

17 november genomfördes 2016 års Barnkonferens som i år fokuserade på Hedersrelaterat våld samt Kvinnlig könsstympning. Här kan du hitta presentationsmaterial från konferensen och intressant länkar inom detta område.

Senast granskad 2021-11-22 av CECWIL