Trygg i centrum

Centrum är en mötesplats för många människor som handlar, umgås, byter buss eller fikar. Vi vill att centrum ska fungera som trollhättebornas vardagsrum. Under en tid har större grupper av ungdomar periodvis rört sig i centrum, och under vintern samlas de ibland i Oden.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

– Detta är inte någon ny företeelse, men när några av dessa ungdomar har upplevts störa och provocera människor som arbetar och rör sig i centrum, riskerar det att påverka känslan av trygghet i centrala Trollhättan, kommenterar säkerhetschef Kristina Hedman.

Vad gör kommunen?

Kommunen har i samverkan med aktörer som fastighetsägare och polis, under en längre tid arbetat med dessa frågor på olika sätt. De olika aktörerna har olika ansvar och möjligheter att agera. Exempelvis är det fastighetsägaren som har ansvar för säkerheten i sina lokaler och polisen har i uppgift att beivra brott.  Som kommun arbetar vi med både direkta och förebyggande insatser, exempelvis:

Fältverksamheten

Fältverksamhet rör sig ofta i centrum såväl dagar som kvällar, vardag som helg, för att exempelvis söka upp och skapa relationer med ungdomarna. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder. Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i  lagstiftning och beslutas av rättsinstans.

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen ser regelbundet över hur ordningsvakterna rör sig över staden så att tjänsterna är bäst anpassade efter behoven.

Folkhälsoenheten

Trygghetsvandrarna involveras för att röra sig mer i centrum framöver.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdar finns i de flesta stadsdelarna i Trollhättan och arbetar för att skapa meningsfulla aktiviteter tillsammans med ungdomarna.

Vad kan du göra?

Det finns saker som du som privatperson kan göra för att bidra till ett tryggare centrum. Du kan exempelvis anmäla dig som trygghetsvandrare. Syftet med att trygghetsvandra är att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Läs mer: 
Trygghetsvandrare

Om du själv har barn i tonåren som rör sig mycket ute, prata med dem och ta reda på var de befinner sig, med vilka umgås och så vidare.
Och skulle du se något olagligt som pågår – kontakta polisen på 112.   

Arbetet fortsätter

Fastighetsägaren för Oden kommer att anpassa vakthållningen till de tider där det varit större behov. Även staden kommer att fortsätta se över sitt arbetssätt för att bäst få resultat i form av ett tryggt centrum.

– Vi ser en del positiva resultat av våra insatser så här långt, men vi är en bit ifrån målet. Det är viktigt att vi fortsätter analysera rotorsaken till det som händer för att säkra att vi sätter in rätt åtgärder, konstaterar förvaltningschef Said Niklund.

– Det här är självklart ett oacceptabelt beteende från de fåtalet ungdomar som stökar, och vi ska fortsätta bygga ett nära samarbete med övriga aktörer, för att nå resultat och för att alla ska uppleva ett tryggt centrum, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Senast granskad 2019-01-21 av Per Ivarsson