Kärnkraft

Trollhättan ligger på ett tryggt säkerhetsavstånd från en tänkbar kärnkraftsolycka.  

Person
SäkerhetschefKristina Hedman 0520-49 76 47
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Kärnkraftverksolycka  

Ringhalsverket i norra Halland är det närmast belägna kärnkraftverket. Med de mycket höga säkerhetskraven och den riskmedvetenhet som de svenska kärnkraftverken omfattas av anses risken för att en olycka skall kunna hända som liten.

Radioaktiva utrustningar

Inom industrin och sjukvården finns ett fåtal mätapparaturer och utrustningar som innehåller radioaktiva isotoper. Dessa innefattas av stränga säkerhetsregler. Personal som hanterar dessa utrustningar är väl utbildade för sin uppgift och här anses riskerna för och konsekvenserna av en eventuell olycka som små.

Ansvar  

Länsstyrelsen i Västra Götaland är den myndighet som har ledningsansvaret vid en eventuell kärnkraftsolycka i vår närhet. 

Det finns fasta mätpunkter i alla kommuner, även i Trollhättan, där det med intervall görs mätningar på förekomsten av radioaktiv strålning. Miljöförvaltningen har personal som utför dessa.

Räddningstjänstförbundet har även utrustning till sitt förfogande som kan registrera förekomsten av radioaktiv strålning.

Senast granskad: 2016-03-09 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)