Säkerhet i hemmet

Hemma i bostaden är den miljö som de allra flesta skadar sig i. Skadorna i boendemiljön inträffar oftare inne i bostaden än i närmiljön.

Person
SäkerhetssamordnareMadelene Andersson 0520-49 77 00
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Mest representerade bland de som skadar sig i bostadsmiljön är barnen och äldre kvinnor.

Fallolyckorna är i detta sammanhang en stor risk. Detta drabbar både äldre män och äldre kvinnor. Fallolyckorna svarar för cirka hälften av den totala andelen olyckor i landet.

Förgiftningsolyckor är vanligare bland män än hos kvinnor. Varje år omkommer mellan 120 - 140 personer i samband med förgiftningar.

Bränder i bostäder föranleder drygt 6000 räddningstjänstinsatser varje år. I dessa bränder omkommer drygt 100 personer om året, de flesta män. Vanliga orsaker till bränder i bostäder är:

  • soteld
  • glömda spisar
  • tekniska fel
  • levande ljus
  • sängrökning

Antalet bränder ökar under december - januari varje år.

Senast granskad: 2015-04-14 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)