Giftinformation

Vid misstanke om olycka sök genast hjälp!

Person
SäkerhetssamordnareMadelene Andersson 0520-49 77 00
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss
 • Vid inandning - För ut den skadade i friska luften, lossa åtsittande klädsel
 • På huden - Spola först med vatten och tvätta därefter med tvål och vatten
 • Svalt gift - Skölj munnen, ge mjölk att dricka, framkalla inte kräkning, kontakta läkare
 • Stänk i ögat - Skölj med vatten, kontakta läkare
 • Geting-, bi- och insektsstick - Kan ge allergiska reaktioner med andningssvårigheter
 • Vid misstanke om överkänslighet – kontakta läkare
 • Ormbett - Kontakta läkare

Vid akut förgiftning ring 112. När det inte är bråttom: 010-456 67 00 Sjukvårdsrådgivning: 0771-117 117

Giftinformationscentralen

I akuta fall ring 112

 • Ambulans
 • Giftinformation

När det inte är lika bråttom

 • Giftinformation: 010-456 67 00
 • Läkemedelsupplysning: 020-66 77 66
 • Sjukvårdsupplysning: 0771-117 117
 • Jourcentralen Trollhättan: 0771-117 117
Senast granskad: 2017-07-24 | av: Katarina Loodh
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)