Ett tåg

Riksfärdtjänst

Har du en funktionsnedsättning och inte kan resa ensam i linjetrafik kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Person
Färdtjänsthandläggare Kristina Lilja 0520-49 77 97
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik, trots hjälp av trafikföretagets och den lokala färdtjänstens personal, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Resor som inte innefattas i reglementet för färdtjänst, och som ska göras från och till samt utanför färdtjänstområdet, är att beakta som riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst regleras i Lagen om riksfärdtjänst.

Ansök om riksfärdtjänst

Senast granskad 2020-03-06 av jonathan.hjort@trollhattan.se