Kvinna som ska åka med färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa ensam med tåg, båt eller buss i linjetrafik, trots hjälp av trafikföretagets och den lokala färdtjänstens personal, kan ansöka om riksfärdtjänst.

Person
Färdtjänsthandläggare Kristina Lilja 0520-49 77 97
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Resor som inte innefattas i reglementet för färdtjänst och som ska göras från och till samt utanför färdtjänstområdet är att beakta som riksfärdtjänst.
Riksfärdtjänst regleras i Lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735.

Så här ansöker du om riksfärdtjänst

Du som vill ansöka om riksfärdtjänst gör det genom att ta kontakt med färdtjänsthandläggare via telefon eller genom att fylla i blankett och skicka in via e-post eller post.

Telefonlista handläggare

E-tjänst ansökan

Blankett för ansökan

För att kunna få besked om tillstånd att genomföra resan behöver färdtjänsthandläggaren din ansökan 3 veckor innan planerad resa.

Senast granskad 2017-04-03 av Ingela Gummesson