Logotype "Jag vill vet"

Webbplats för barn och unga som utsatts för brott

Nu har Brottsoffermyndigheten skapat webbplatsen www.jagvillveta.se riktad direkt till barn och unga med stöd och tips.

Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle

Webbplatsen har skapats på uppdrag av regeringen. Minikampanjen genomförs av samtliga aktörer inom Operation Kvinnofrid tillsammans med majoriteten av kommuner i Stockholms län.

Syftet är att sprida kunskap bland barn och unga, och alla som jobbar med barn- och ungdomsfrågor, om det material som finns på www.jagvillveta.se – och vad det kan användas till.

Besök hemsidan Jag vill veta: www.jagvillveta.se

Senast granskad 2015-05-18 av Jonathan Hjort