Vi söker bostäder för ensamkommande flyktingbarn

Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande barn. Dessa ensamkommande barn är kommunens ansvar.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Det är viktigt att barnen får ett varmt och omtänksamt mottagande, och kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Just nu har vi stora svårigheter att ordna lämpligt boende för de ensamkommande barnen då det är svårt att uppbringa lokaler som är lämpliga för ändamålet. Vi söker därför bostäder eller lokal med minst 10 rum och kök.

Från att ha haft två boenden för 20 ensamkommande ungdomar har vi nu tagit emot betydligt fler under hösten. Vi har förtätat de platser vi har, och har redan startat flera tillfälliga nya boenden under hösten. Trycket är fortfarande stort och bedömningen är att vi behöver starta flera nya boenden det närmaste halvåret.

Vi söker lokaler/bostäder med plats för 10 ungdomar samt personal dygnet runt. Boendet är tänkt att vara på längre sikt.

Kontaktperson/tfn: Inger Fredriksson, lokalstrateg, tfn 0520-49 76 42.

Senast granskad 2015-11-24 av jonathan.hjort@trollhattan.se