Fordonsbrist orsakar störningar för färdtjänsten

Västtrafiks anropsstyrda trafik, som har hand om färdtjänst och sjukresor, är just nu drabbad av störningar på grund av fordonsbrist.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Den 21 september valde Västtrafik att säga upp avtal om serviceresor med trafikföretagen Kronan Grupp och Kronan Transport – som bland annat kör färdtjänst i Trollhättan. De uppsagda avtalen löper till och med den 28 oktober då en övergång till nya, direktupphandlade trafikföretag ska ske. I protest har Kronan Grupp och Kronan Transport meddelat att de fram till dess inte har för avsikt att utföra de resor de har avtalat med Västtrafik – vilket bland annat påverkar färdtjänsten i Trollhättan.

– Just nu är vi tvungna att prioritera vilka resor som måste utföras. Det är en beklaglig situation som drabbar våra kunder. Vi gör allt vi kan för att sätta in ersättningstrafik, men är tacksamma för dem som kan skjuta på sin resa, säger Mikael Olsson, enhetschef leverans på Västtrafik, i ett pressmeddelande.

I Trollhättan påverkas inte skolresor inom grundskolan och särskolan av fordonsbristen. 

Pressmeddelande 2018-10-03: Stora störningar hos Västtrafiks anropsstyrda trafik

Senast granskad 2018-10-04 av JONHJO