Fyra personer står utomhus med ett diplom och en blomma. På diplomet står det Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik. Från vänster: Malin Hasselqvist, enhetschef, Helene Hennström, undersköterska, Rose Wendeng Ngenyi, undersköterska och Maria Eriksson, verksamhetspedagog.

Vård- och omsorgsboende prisas för sitt arbete med digital teknik

Plan tre på Humlevägen 74 har tilldelats utmärkelsen Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik. Verksamheten har med hjälp av surfplattor ökat hyresgästernas delaktighet och trygghet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För att stimulera utveckling och goda initiativ till arbetet med digital teknik delar omsorgsnämnden i Trollhättan årligen ut utmärkelsen ”Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik”. Priset består av en bonus på 10 000 kronor till vinnande verksamhet.
2021 tilldelas plan tre på Humlevägen 74 utmärkelsen. 
– Verksamheten har på ett föredömligt sätt arbetat med digital teknik utifrån de boendes behov. Personalen har genom sitt arbete visat att en surfplatta inte enbart är ett verktyg för underhållning utan också ett sätt för att skapa ökad delaktighet och trygghet, säger Lena Hult, omsorgsnämndens ordförande.

Fokus på ökad kvalité

Humlevägen 74 är ett vård- och omsorgsboende som riktar sig till personer med behov av demensomsorg. För att öka kvalitén för hyresgästerna använder verksamheten surfplattor till bland annat film, musik och minnesträning. Surfplattorna har även använts flitigt under pandemin för digitala möten med anhöriga.
– Vi försöker hitta små guldkorn i vardagen för hyresgästerna och anpassa innehållet för dem utifrån deras intressen. Vissa har exempelvis inte svenska som modersmål och då har vi kunnat visa innehåll på deras språk samt filmer/bilder på platser där de kommer ifrån, säger Helene Hennström, undersköterska.

Hedersomnämnande

Under prisutdelningen för Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik delades det även ut ett hedersomnämnande till Mötesplatsen (sysselsättning inom socialpsykiatrin). Genom digitala träffar har verksamheten kunnat bidra till en minskad isolering och en fortsatt samhörighet för personer under pandemin.

Relaterad information

Årets Verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik

  • 2021: Humlevägen 74, plan 3
  • 2020: Lantmannavägen och Källebacksgatan
  • 2019: Boendestöd inom socialpsykiatrin 
Senast granskad 2021-08-26 av Jonathan Hjort