Var med och påverka!

Alla som bor, verkar och vistas i Halvorstorp/Sandhem/Stavre: välkomna att göra din röst hörd då vi går vår trygghetsrond.

Person
Hållbarhetsstrateg Gigi Cederholm 0520-49 79 77
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Vi tittar på den fysiska miljön och fokuserar på det som bör åtgärdas, men också det som skapar trivsel och trygghet. Deltar gör representanter från Trollhättans Stad samt polis.

Vi delar upp oss i mindre grupper och går, respektive cyklar runt i området.

Efter ronden återsamlas vi, fikar och går igenom våra reflektioner.

  • Plats: Lyrfågelskolan, samling utanför matsalen kl 18.
  • Tid: onsdag 10 april kl 18-20

Ingen anmälan krävs. Välkommen!

Vid frågor kontakta Gigi Cederholm

Tel: 0520-49 79 77

gigi.cederholm@trollhattan.se

Trygghetsrond

Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Lokalkännedom gör att man vet vilka platser som upplevs som trygga och trevliga att vistas i och vilka som upplevs som mindre trygga. Denna kunskap är viktig då man vill förändra och förbättra i ett område.

Brottsförebyggande arbete

Trollhättans Stads brottsförebyggande arbete bygger på samverkan mellan kommunen, polisen och frivilligorganisationer. Grannsamverkan bedrivs i ett flertal bostadsområden.

Senast granskad 2019-04-09 av Katarina Loodh