Trygghetsvandrare

Utbildning trygghetsvandrare

Vill du också bli trygghetsvandrare? I Trollhättan är trygghet ett av folkhälsomålen som vi arbetar för. Många insatser görs för att alla invånare ska kunna känna sig trygga. Det är ett faktum att då fler människor är ute i rörelse i ett område känner man sig tryggare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad stöttar trygghetsvandrarna och inbjuder därför till utbildningsträff där polis och räddningstjänst berättar om vad man som trygghetsvandrare behöver veta: vilka befogenheter man har, vad man får göra och inte, hur man ska tänka vid brand och i andra situationer som kan uppstå då man trygghetsvandrar. Vi lär oss också att släcka eld och får prova att hantera pulversläckare och brandfilt.

I ett flertal stadsdelar i Trollhättan finns trygghetsvandrarna etablerade med tillgång till lokal, där man träffas, hämtar en trygghetsvandrarjacka och fikar efter kvällsturen.
Läs mer:
www.trollhattan.se/trygghetsvandrare

Vi samarbetar med polis och socialtjänst och vandrar i de olika stadsdelarna samt i centrum, där Swania står för gratis fika, Västtrafik låter oss åka gratis på bussarna och Fritidsgårdarna gärna ser att trygghetsvandrarna möter upp i deras lokaler för att skapa relationer till ungdomarna.

Datum: tisdag 15 oktober 2019
Tid: kl 18.00 – ca 21.00
Plats: Larmvägen 1 i Räddningstjänstens lokaler
Vi bjuder på fika och vill därför veta hur många som kommer.
Anmäl senast fredag 11 oktober till Gigi Cederholm,
tel: 0520-49 79 77 eller meil: gigi.cederholm@trollhattan.se

VÄLKOMNA!

 

Senast granskad 2019-09-20 av PERIVA