Logga Familjehuset

Utbildning i CRAFT

I januari startar en grupp i CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). För föräldrar/närstående till barn/ungdomar mellan 13-20 år med beroendeproblematik.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

CRAFT är ett förhållningssätt och en kommunikationsstil med syfte att nå barnet/ungdomen som är i missbruk och stödja till förändring. Den anhöriges hälsa och välmående är i fokus.

Vi träffas vid 8 tillfällen i Familjehuset på Strömgatan 8 i Trollhättan.
Datum: 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 mars, 22 mars, 5 april, 19 april och 17 maj.

För anmälan eller frågor kontakta:

Karin Andersson
070-344 54 16
karin.andersson@trollhattan.se

Anna Engelbrektsson
073-348 89 50
anna.engelbrektsson@trollhattan.se

Senast granskad 2017-12-08 av Jonathan Hjort