Personal från Källstorpsgården. Förberedelseprojektet kommer ske i samverkan med personal och enhetschef på våning 4 på Källstorpsgårdens vård- och omsorgsboende.

Välfärdstekniksprojekt tilldelas pengar

Trollhättans Stads omsorgsförvaltning har beviljats en halv miljon kronor för att utveckla och driva testbäddsverksamhet för en bättre omsorg.

Person
Verksamhetsutvecklare välfärdsteknikJohanna Nyman 0520-49 54 77
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Trollhättans Stad står, liksom andra kommuner, inför utmaningar med en ökad digitalisering, nya krav från medborgare samt förändrade demografiska och ekonomiska förutsättningar. Nu har Vinnova beviljat omsorgsförvaltningen finansiering till ett föreberedelseprojekt för att utreda hur en testbäddsverksamhet kan utvecklas och bedrivas. Med testbäddsverksamhet menar Vinnova en verklig miljö där brukare bor och personal arbetar.
– Att använda sig av en verklig miljö som testbädd gör att vi kan ta vara på personalens och brukarnas tankar och idéer på ett bättre sätt. Samtidigt kan man koppla det till forskning och näringsliv vilket ger nya förutsättningar och möjligheter, säger Johanna Nyman, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik.

Digitala lösningar

Digital teknik ska vara ett verktyg för en verksamhetsutveckling som skapar förutsättningar för ökad självständighet, delaktighet och trygghet hos brukare.
– Omsorgsförvaltningens arbete ska utgå från brukarnas behov. Att då tillsammans med brukare och personal få följa, ha möjlighet att påverka och ta del av den tekniska utvecklingen är både spännande och viktigt, säger Anette Kronlid, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik.

Arbetet igång

Förberedelseprojektet kommer ske i samverkan med personal och enhetschef på våning 4 på Källstorpsgårdens vård- och omsorgsboende. I förstudien kommer det genomföras ett antal olika aktiviteter som syftar till att ta reda på vad som krävs för att bedriva en testbädd.
– Vi är jätteglada över att få den här möjligheten. Att få verktyg till att öka delaktigheten och självständigheten hos våra brukare är alltid välkomnande, säger Senaj Cerkezi, enhetschef på Källstorpsgården.

Relaterad information

Förberedelseprojektet kommer ske i samverkan med bland andra Högskolan Väst, Innovatum, Fyrbodals kommunalförbund och kommunakademin Väst. Projektet kommer att kunna följas på www.trollhattan.se/valfardsteknik

Senast granskad 2018-12-13 av Jonathan Hjort