Röd bakgrundsplatta med texten "Kvinnofridsbarometern 2019"

Trollhättan – bäst på arbetet mot våld i nära relationer 2019

I Kvinnofridsbarometern 2019 undersökte Unizon för tredje gången kommunernas ambitionsnivå och verksamhet i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Och Trollhättans Stad hamnade återigen på första placeringen för sitt arbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Undersökningen där Trollhättan hamnar på topp omfattar rutiner och handlingsplaner, utbildning och mandat, samt hur kvinnofridsarbetet är organiserat. Unizon har också tittat på faktisk verksamhet; stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, förebyggande arbete, såväl som insatser riktade till förövare.

Förhoppningen med Kvinnofridsbarometern 2019 är att den ska vara till hjälp för att synliggöra både förbättringsområden och goda exempel för att kommunerna ska uppfylla det nationella politiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Vi är med och gör skillnad!

Läs mer om Unzons arbete på unizon.se

Kurator Sara de Blanche och barnahussekreterare Karin Karlsson företräder Sverige vid utbytesseminariet i Armenien, där de kommer att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om våld i nära relationer.

Kvinnofridsarbetet lyfts internationellt

Trollhättans framgångsrika arbete mot våld i nära relationer är väl känt nationellt. Nu blir det också internationellt känt – i mitten av juni kommer två medarbetare från Trollhättans Stad på uppdrag av EU att medverka i ett seminarium i Armenien.

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL