Litet hus med pengar i taket

Tillfällig begränsning av telefontider på Konsumentkontoret

Konsumentkontoret har för närvarande högt inflöde av ärenden. Det har lett till längre handläggningstider än normalt, vi handlägger ärenden i turordning efter ankomstdatum.

Person
Konsument Trollhättan 0520-49 70 08 Djupebäcksgatan 21
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

För att lösgöra mer tid till handläggning behöver vi under en begränsad period korta ned våra telefontider.

Våra telefon- och öppettider under mars månad:

  • Telefontid: Måndag–onsdag kl. 09.30–11.00
  • Drop-in för tidsbokning: tisdag kl. 14.30–16.00
  • Torsdag och fredag stängt för handläggning, endast bokade besök.
  • Telefon: 0520-49 70 08
  • Du kan också mejla din fråga till oss på:
    konsument@trollhattan.se 

Vid akuta ärenden har du möjlighet att kontakta Hallå Konsument, en rådgivningstjänst som samordnas av Konsumentverket.

Mer information om Konsumentvägledning i Trollhättan på vår hemsida:
Konsumentvägledning i Trollhättan

Senast granskad 2019-02-26 av Per Ivarsson