Cigarett som är tänd

Till dig som är tonårsförälder - Om tobak

Folder om tobak översatt till flera olika språk.

Person
Drogförebyggande samordnare Monika Leijon 0520-49 71 37
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Senast granskad 2018-01-22 av Clara Bengtsson