Urdruckna ölflaskor

Till dig som är tonårsförälder - Om alkohol

Folder om alkohol översatt till flera olika språk.

Person
Drogförebyggande samordnare Monika Leijon 0520-49 71 37
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Senast granskad 2018-02-13 av Clara Bengtsson