Papper i en skrivare

Tekniska problem med att skicka och ta emot fax

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har för närvarande tekniska problem med att skicka och ta emot fax.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta innebär att privatpersoner, andra kommuner och myndigheter inte kan skicka orosanmälningar och andra typer av information, handlingar och meddelanden via Arbetsmarknads- och socialförvaltningens faxar.

Förvaltningen hänvisar därför till den säkra e-brevlådan som finns på webbadress www.trollhattan.se/social

Händer som befinner sig på en tangentbord

Socialtjänstens säkra e-brevlåda

Genom denna Säkra e-brevlåda kan du registrera ditt ärende till socialtjänsten i Trollhättans Stad gällande exempelvis oro för barn eller vuxen, faderskap/föräldraskap.

Senast granskad 2018-08-24 av CECWIL