Bild på samarbete där alla lägger in sina händer.

Systematiskt arbete för att öka frisknärvaron

Trollhättans Stad arbetar på många olika fronter för att vara en hälsosam arbetsplats. På omsorgsförvaltningen arbetar man bland annat systematiskt med att minska korttidsfrånvaron.

Person
Utvecklingsledare Jonas Boström 0520 - 49 71 12
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Framförallt tittar förvaltningen på anpassade arbetsuppgifter för att kunna erbjuda medarbetare en snabbare återgång till arbetet.
– Är man jättesjuk ska man självklart vara hemma. Men vi vill kunna erbjuda anpassade arbetsuppgifter i de fall där det är möjligt. Därför är tidig kontakt mellan medarbetare och chef viktig, säger Lena Johansson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Dialog

Enhetschefer och medarbetare måste diskutera hur just deras verksamhet kan jobba med att höja frisknärvaron, men några förvaltningsövergripande rutiner går inte att frångå: Arbetstagaren meddelar arbetsgivaren att det finns en arbetsoförmåga, sedan bedömer arbetsgivaren om verksamheten kan erbjuda en anpassad arbetsuppgift eller om arbetstagaren har rätt till sjukfrånvaro.
– Det är inte någon ny regel, bara ett förtydligande av redan överenskomna regler som är satta mellan arbetsgivaren och fack på nationell nivå i Kollektivavtalets Allmänna Bestämmelser. Syftet med rutinen är att kunna hitta lösningar som fungerar för medarbetare, medarbetarens kollegor och verksamheten, säger Jonas Boström, utvecklingsledare inom omsorgsförvaltningen.

Positiva effekter

Omsorgsförvaltningen vill skifta fokus från att prata om individuell sjukfrånvaro till att se på frisknärvaro och de positiva effekter det har för medarbetare, brukare och verksamhet.
– Våra medarbetare är jättevärdefulla och behövs i verksamheten för att brukarna ska få bästa möjliga förutsättningar. Stukar någon till exempel foten under helgen eller sovit dåligt på grund av huvudvärk, vill vi inte förlora den personens kompetens. Då kanske personen kan göra lättare uppgifter, få möjlighet att vila några gånger under dagen eller hjälpa till med sin expertis på något annat sätt. Det är en möjlighet för medarbetaren att slippa förlora inkomst samtidigt som kollegorna slipper stressen med vikarieintroduktion, säger Lena Johansson.

Relaterad information

Positiva exempel

”Vi på Källebacksgatan tycker att det är en förmån att man har möjligheten att kunna komma till jobbet och känna att det inte finns något krav att alltid prestera 100%. Detta då vi känner att vi sedan tidigare har en öppenhet och trygghet i gruppen som gör att vi kan ha en dialog med varandra om vi inte alltid är ”på topp”

– Rosie och resten av gruppen på Källebacksgatan

”Här på Drottninggatan har vi diskuterat fördelarna med den nya sjukrutinen, det innebär en större trygghet för både oss i personalen och för de boende att ha ordinarie personal på plats även om deras arbetsuppgifter är anpassade”

– Drottninggatan socialpsykiatrin

”Efter att ha diskuterat sjukfrånvarorutinen i vår arbetsgrupp blev det tydligt hur viktiga vi är för varandra i vårt arbete. Att min kollega kan komma in och jobba med anpassade arbetsuppgifter skapar en känsla av stabilitet och trygghet i verksamheten”

– Personal på Lantmannavägen 38

Senast granskad 2019-11-14 av Jonathan Hjort