Ulla-Carin Tegelberg och Maria Gällnäs utanför Bemanningsenheten i solen. Ulla-Carin Tegelberg och Maria Gällnäs från enheten för personalförsörjning och bemanning.

Stort intresse bland sommarvikarier

Att hitta kvalificerade sommarvikarier inom vård och omsorg är en ständig utmaning för kommuner. Men i år har Trollhättans Stads omsorgsförvaltning varit rekordsnabba med att lösa verksamheternas behov av sommarvikarier.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen har ett ljust läge framför sig på vikariefronten inför sommaren. Förvaltningens enhet för personalförsörjning och bemanning har gjort ett gediget arbete med att få fram lämpliga vikarier.
– Vi har ändrat vårt arbetssätt och påbörjat rekryteringen tidigare den här gången. Det har varit en bra vår där vi varit effektiva och tidigt kunnat binda upp passande personer som sökt, säger Ulla-Carin Tegelberg, enhetschef för personalförsörjning och bemanning.

Hundratals intervjuer

Ungefär 600–700 personer har intervjuats och totalt har mellan 300–400 personer anställts. Maria Gällnäs på enheten har samordnat arbetet och varit spindeln i nätet under hela sommarprocessen.
– Det är fler personer än tidigare som har sökt i år och vi har haft ett större urval att välja mellan. Sedan början av maj är bemanningen helt löst inför sommaren, något vi är jättenöjda med, säger Maria Gällnäs.

Avlastning för personal

Utöver sommarvikarier har enheten för personalförsörjning och bemanning även löst mängder med timvikarier som ska stötta och avlasta verksamheterna.
– Vi haft ett bra flöde in med duktiga timvikarier som vi introducerat under våren. På så sätt hinner de bli varma i kläderna innan sommaren och kan komma in och avlasta ordinarie personal, säger Maria Gällnäs.

Senast granskad 2020-05-15 av jonathan.hjort@trollhattan.se