Startskott för provtagning av personal

Den 22 april börjar Trollhättans Stad testa personal med lindriga symptom som är hemma av försiktighetsskäl. Syftet är att snabbare kunna få tillbaka personal i arbete.

Person
Utvecklingsledare Jonas Boström 0520 - 49 71 12
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Trollhättans Stad har fått möjlighet av Västra Götalandsregionen att provta personal inom omsorgsförvaltningen för coronaviruset covid-19. Provtagningen gäller för personal som fått lindriga symptom de senaste 24 timmarna och som är hemma av försiktighetsskäl. 
– Syftet är att snabbare få tillbaka personer i arbete som är hemma av försiktighetsskäl och som hade kunnat arbeta under normala förhållanden, säger Jonas Boström, utvecklingsledare.

Självtest

Provtagningen är frivillig och det är enhetschef i samråd med medarbetaren som beslutar om en provtagning ska genomföras. Personalen kan sedan genomföra testet på egen hand i hemmet. För personal boende i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet kommer servicelaget på arbetsmarknads- och socialförvaltningen köra hem testet till personen och sedan leverera det till NÄL som skickar proverna för analys.
– Inom några veckor kommer vi även kunna testa personal som bor längre bort, säger Jonas Boström.

Först i Sverige

Trollhättans Stad är bland de första kommunerna i Sverige att genomföra provtagning av personal på det här sättet. Först ut är stadens vård- och omsorgsboenden på Humlevägen och Källstorpsgården. Övriga verksamheter inom omsorgsförvaltningen beräknas komma igång med provtagningen under nästa vecka.
– Det har gått väldigt fort att få ihop detta med tanke på att vi är först i Sverige med provtagning på det här sättet. Det är också väldigt roligt att se hur bra samarbetet har fungerat över gränserna, säger Jonas Boström.

Se filmen på youtube

Relaterad information

Så här sker provtagning via självtestet:

  • Medarbetaren identifierar sig med Bank-ID och skriver in alternativt scannar QR-koden på provröret
  • Egentestet tas enligt en instruktion som medarbetaren får
  • Egentestet placeras i ett rör som förpackas i en skyddshylsa
  • Provet hämtas och transporteras till NÄL som skickar det till analys
  • Provsvar delges till medarbetaren. Ett SMS skickas till medarbetaren som sedan kan logga in med Bank-ID för att ta del av sitt provsvar
  • Vid negativt provsvar kan medarbetaren återgå i tjänst
Senast granskad 2020-04-24 av Jonathan Hjort