Ett kollage av bilder med barn och en vuxen hand som håller en barnhand, mångfärgade stenar i en hög, och föräldrar som visar kärlek till sina barn.

Socialtjänsten arbetar för barnets bästa

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Socialtjänstens uppgift är först och främst att ge föräldrar den hjälp och det stöd de behöver för att kunna ta hand om sitt barn. 

Information om svensk socialtjänst på flera språk

Socialstyrelsen har samlat aktuell information om svensk socialtjänst på flera språk på Information om svensk socialtjänst på flera språk - Socialstyrelsen

Här kan du läsa kort information om socialtjänsten riktad till dig som förälder. Informationen finns översatt på 18 språk.

Det finns även frågor och svar om omhändertagande av barn enligt LVU samt länk till Koll på Soc, som är en webbplats om socialtjänsten för personer under 21 år. Informationen finns på svenska, engelska och arabiska.

Läs vidare

Informationsverige.se - Vad är socialtjänsten?

Koll på soc - Om socialtjänsten för barn och unga

 

Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Hur en utredning av barn och ungdomar går till

Målet med en utredning är att tillsammans med barnet och föräldrarna komma överens om vad som är bäst för barnet eller ungdomen.

Fjäril på blomma

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Barn i ring

Hjälp till barn och unga

Som barn och tonåring har man rätt att känna sig trygg och att bli tagen på allvar. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Senast granskad 2022-03-09 av PERIVA