Gruppbild på personal och deltagare på socialpsykiatrins träffpunkt.

Socialpsykiatrins träffpunkt prisas

Träffpunkten inom socialpsykiatrin har utsetts till årets verksamhetsutvecklare 2019.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Omsorgsnämnden i Trollhättan delar årligen ut utmärkelsen årets verksamhetsutvecklare. Priset går till en verksamhet som har utvecklat och förbättrat kvalitet vad gäller delaktighet och inflytande.
2019 går priset till socialpsykiatrins träffpunkt.
– Att vi har fått priset som årets verksamhetsutvecklare känns jättekul! Sedan starten 2016 har deltagarantalet ökat och vi arbetar med brukarinflytande för att utveckla verksamheten vidare, säger Johanna Hedberg Hecktor, enhetschef.

Bryta isolering

I socialpsykiatrins träffpunkt deltar besökarna efter egen förmåga.  
– Målet med träffpunkten är att stötta personer inom socialpsykiatrin att bryta sin isolering, få en meningsfull fritid och lära känna nya människor, säger Johanna Hedberg Hecktor.

träffpunkt-prisas-på-nämnden.jpg

Enhetschef Johanna Hedberg Hecktor tar emot priset på omsorgsnämnden tillsammans med Patricia Petterson och Jenny Johansson som arbetar på träffpunkten.

Relaterad information

Juryns motivering

”Träffpunkten har på ett föredömligt och strukturerat sätt arbetat med att tillvarata initiativ från brukarna för att öka deras inflytande och delaktighet. Genom aktivt och metodiskt arbete har de skapat en verksamhet som ger brukarna möjlighet att delta efter egen förmåga, mod att testa nya aktiviteter och förmåga att utveckla nya vänskapsband även utanför verksamheten.

Senast granskad 2019-12-11 av JONHJO