Grupp ungdomar som sitter i en trappa

Servicespår ger stöd när livet känns svårt

Behöver du lära dig hantera och minska vardagsstressen? Ska du flytta hemifrån och behöver tips och idéer om vad du ska tänka på? Vill du veta vad som händer i kroppen och hjärnan om du använder droger? Behöver du hjälp att kontrollera dina impulser?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Detta och mycket mer kan du få hjälp med via Resursforums Servicespår. Den här hjälpen kan du få direkt av vår personal utan utredning av socialsekreterare och ingen dokumentation förs.

Kontakta oss på Resursforum för mer information, telefon 0520-49 54 10.

Läs mer om de Servicespår som vi erbjuder

Senast granskad 2019-01-21 av CECWIL