Person lämnar över ett diplom till en annan person utomhus. Utvecklingsledare Jonas Boström lämnar över diplom till serviceassistenten Charbel Gergi. Efter sin tid som serviceassistent har Charbel fått en timanställning på enheten för personalförsörjning och bemanning.

Serviceassistenter – en hjälpande hand under pandemin

Under pandemin har ett flertal personer stöttat upp som serviceassistenter inom omsorgen för att avlasta ordinera personal. Ett värdefullt arbete som resulterat i en fortsatt anställning för flera personer.

Person
Utvecklingsledare Jonas Boström 0520 - 49 71 12
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Sedan våren 2020 har Trollhättans Stads omsorgsförvaltning haft 70 serviceassistenter inne som avlastat ordinarie personal inom omsorgen.
– Serviceassistenterna har bland annat hjälpt till i köket, med städning, tvättning, aktivering, återvinning och posthantering för att frigöra tid för ordinarie personal att fokusera på vård och omsorg, säger Maria Gällnäs, planeringssamordnare.

Statliga medel

De statliga medel som omsorgsförvaltningen kunde använda för att tillfälligt bemanna upp med serviceassistenter under 2020 har idag omvandlats till att kunna erbjuda arbetstillfällen inom ordinarie verksamheter.
– Vi är så glada att flera av våra serviceassistenter har valt att fortsätta jobba hos oss. Vi har ett annat sätt att planera och bemanna nu efter första vågen av Corona. Det finns en annan beredskap för bemanning av vård och omsorgspersonal i ordinarie verksamhet, säger Jonas Boström, utvecklingsledare i omsorgsförvaltningen.

Älskar att hjälpa andra

Två personer som ställt upp som serviceassistenter under pandemin är Olivia Eilertsson och Ibrahem Ali Ahmad.
– Anledning till att jag sökte tjänsten som serviceassistent är för att jag älskar att hjälpa andra oavsett arbete. Speciellt under den här perioden då vårdpersonal var och fortfarande är i stort behov av stöd på grund av Corona, säger Ibrahem.

Fortsatt anställning

För flera personer har rollen som serviceassistent resulterat i en fortsatt anställning. Både Ibrahem och Olivia är idag kvar inom omsorgen med andra uppdrag.
– Nu arbetar jag inom hemtjänsten som vårdbiträde och jag är jättenöjd med mitt nuvarande jobb, säger Ibrahem.
– Direkt efter jag slutat som serviceassistent så fick jag vikariat som vårdbiträde på bemanningen, och jag jobbar med det än. Det är en fantastisk känsla att få hjälpa de äldre och se till att de har det bra, säger Olivia.

Senast granskad 2021-02-02 av Jonathan Hjort