Två personer står med munskydd bredvid en terapigungstol Lextorpsvägen 11 arbetar med teamstruktur för att identifiera och tillgodose hyresgästernas olika behov. Från vänster: Daniella Cvetic, undersköterska, och Duck Risberg, enhetschef, intill en terapigungstol som används på boendet.

Satsning på team på vård- och omsorgsboenden

Inom Trollhättans Stads vård- och omsorgsboenden pågår ett arbete med att förbättra och förtydliga team som arbetssätt. Det innebär att flera olika yrkeskategorier ska arbeta tillsammans för att identifiera och tillgodose hyresgästernas olika behov.

Person
Verksamhetschef vård- och omsorgsboende Marie Uls 0520–49 50 05
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningens arbetssätt ska grundas på teamarbete med både social och medicinsk yrkeskompetens. Det ökar möjligheten att ge en god omsorg och omvårdnad trots komplexa och snabbt föränderliga vård- och rehabiliteringsbehov. Genom att arbeta i team ska flera olika yrkeskategorier arbeta tillsammans för att tillgodose de boendes behov.
– Behoven ska i möjligaste mån identifieras tillsammans med personen så att han/hon i så stor utsträckning som möjligt ska vara delaktig och ha inflytande över utformningen av insatser, säger Marie Uls, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende.

Helhetsperspektiv

Personens välbefinnande, resurser och hälsa ska tas tillvara på bästa sätt genom att var och en i teamet, utifrån sin yrkesroll, bidrar med sin specifika kunskap.
– Det är angeläget att de sociala och medicinska behoven bedöms och tillgodoses i ett helhetsperspektiv. Ett väl fungerande teamarbete leder också till att snabbt kunna samordna insatser och att personens trygghet och egenmakt kring insatser ökar, säger Marie Uls.

Senast granskad 2021-04-06 av Jonathan Hjort