Flera personer står utomhus med jackor på sig framför Villa Stranna, en gammal byggnad i Trollhättan.

Satsning på kvalitetsstödjare

Trollhättans Stad har börjat utbilda kvalitetsstödjare på stadens vård- och omsorgsboenden. Målsättningen är att höja kvaliteten i verksamheterna.

Person
Socialt ansvarig samordnare Marianne Brattberg 0520-49 71 04
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Den 19 oktober startade en utbildning av kvalitetsstödjare på Trollhättans vård- och omsorgsboenden.
– Kvalitetsstödjaren kommer arbeta med att utveckla och implementera ett ledningssystem på enhetsnivå. Funktionen kommer att fungera som enhetschefens förlängda arm in i verksamheten och arbeta tillsammans med chef och medarbetare i syfte att stärka kvalitén, säger Marianne Brattberg, socialt ansvarig samordnare och utbildningsansvarig.

Förväntansfulla deltagare

Utbildningen finansieras av centrala medel via personalutskottet. Totalt utbildas ungefär 30 medarbetare till kvalitetsstödjare.
– Det här är helt nytt för mig och aldrig något jag hade hört talas om innan, men det blir en erfarenhet. Det kändes som en ära att få frågan då dessa kvalitetstödjare är speciellt utvalda, säger Felicia, undersköterska.
Personalen är indelade i två olika grupper. Totalt kommer ungefär 18 utbildningstillfällen äga rum för de olika grupperna.
– Jag vill vara med och påverka kvalitén och vad för frågor vi ska arbeta mer med. Det känns spännande att utbildas till kvalitetsstödjare och få utvecklas, säger Emina, undersköterska.

Senast granskad 2020-10-21 av Jonathan Hjort