Sara de Blanche under seminariet i Armenien, där hon berättar om Trollhättans Stads arbete mot våld i nära relationer. Sara de Blanche under seminariet i Armenien, där hon berättar om Trollhättans Stads arbete mot våld i nära relationer.

Sara och Karin spred hopp i Armenien

I mitten av juni flög Sara de Blanche och Karin Karlsson till Armenien på uppdrag av EU för att delta i en konferens om att motverka våld i nära relationer. – De är på en basal nivå, men vi ville sprida hopp om att det går att förändra, berättar Sara de Blanche.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett 50 tal personer från Armenien, Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Georgien medverkade i tvådagarsseminariet, där kurator Sara de Blanche och barnahussekreterare Karin Karlsson från Trollhättans Stad höll i flera programpunkter kring arbetet mot våld i nära relationer.
– De är på en basal nivå, men vi ville sprida hopp om att det går att förändra. Deltagarna var väldigt dedikerade och visade ett genuint intresse av att förbättra situationen, så vi möttes av öppna ögon och öron för de ville ta till sig av vår erfarenhet. Vi som höll i seminarierna var också noggranna med att sprida oss under luncher och raster för att utbyta erfarenheter med så många deltagare som möjligt, säger Sara de Blanche.

Deras framförande kretsade kring tre huvudrubriker:

1) Den vanligaste formen av våld i nära relationer - och dess konsekvenser
2) Hur (socialtjänsten) myndigheter på bästa sätt kan hjälpa personer som är utsatta för våld i nära relationer
3) Vad är framgångsfaktorerna?

Vad tar ni med er hem?

– Vi har kommit lite längre utifrån de förutsättningar som vi har och känner en ödmjukhet inför det hårda jobb som de gör i sina länder. Det har hänt mycket i Sverige de sista 50–60 åren, men vi kan inte slå oss för bröstet eftersom vi fortfarande har en lång väg att gå, vilket är något som vi delar med resten av världens länder, säger Sara och fortsätter:
– Det var en kvinna med på konferensen som inte slappnade av en sekund. Hon lyssnade, analyserade och ställde väldigt många kloka frågor. Och det är så vi får hålla på, att hela tiden erövra ny mark, vi kan inte sluta med detta arbete förrän våldet upphört. Det är så vi arbetar i Trollhättan. Vi är en kommun där många jobbar mot våldet – och arbetet mot våldet finns på alla nivåer och det finns ett tydligt politisk mandat, säger Sara och avslutar:
– Det är en förmån att få möjlighet att berätta om Trollhättans Stads arbete för andra och vi vet att kunskap gör skillnad.

 

Senast granskad 2020-10-21 av KATLOO