Så ska vi motverka ungas allt positivare syn på cannabis

De senaste åren har användning av tobak och alkohol minskat bland unga. För narkotika märks inte samma positiva utveckling, utan snarare en positivare attityd till cannabis. Därför görs nu en satsning i länet tillsammans med forskare.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Satsningen görs genom en forsknings- och utbildningscirkel ledd av Jenny Rangmar, verksam vid Göteborgsregionen FoU i Väst. Tanken är att höja kunskapsnivån om cannabis och bidra till utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet.

De kommuner som kommer medverka i cirkeln är Mariestad, Skövde, Vänersborg, Falköping, Borås, Uddevalla, Trollhättan och Göteborgs stad samt representanter från den idéburna sektorn, Länsnykterhetsförbundet och hälso- och sjukvården. De fyra kommunalförbunden är representerade: Skaraborg, Fyrbodal, Sjuhärad och Göteborgsregionen.

Vill du ha mer information om denna satsning?

Kontakta Monika, drogförebyggande samordnade Trollhättans Stad.
Telefon 0520-49 71 37.

Senast granskad 2020-01-23 av Cecilia Wilson