Personer uppställda inför en trygghetsrond i Trollhättan.

Så går en trygghetsrond till

Trygghetsronden är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden går man systematiskt igenom ett område och inventerar det ur trygghetssynpunkt.

Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle

Trygghetsronder har genomförts i Trollhättan under flera år och är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet där människor får berätta vilka platser de upplever som trygga respektive otrygga och vilka önskemål om förändringar de har.

Alla invånare i Trollhättan ska ges tillfälle att komma till tals och en trygghetsrond ska genomföras i varje stadsdel – målet är att systematiskt gå igenom hela Trollhättan på fem år.

Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/förvaltningar deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar eller tillsammans med andra.

Trygghetsrond Trollhättans Stad

Senast granskad 2019-05-14 av Per Ivarsson