Bild på en musikdocka och en robotkatt.

Nya verktyg för personer med demens

Musikdockor och robotkatter är nya verktyg inom vård och omsorg. Det har en avslappnade effekt och minskar oron för personen som använder verktygen.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Trollhättans Stads omsorgsförvaltning har flera pågående projekt kring välfärdsteknik. Vilka digitala hjälpmedel som används beror helt på personens behov.

Två hjälpmedel som testas hos äldre personer med demens är musikdockor och robotkatter. Musikdockan är en handgjord docka med en inbyggd musikspelare.
– Barn, musik och beröring är ofta något som väcker minnen till liv och skapar ett lugn, säger Johanna Jansson.

Personliga spellistor

Det skapas personliga spellistor för personen som testar musikdockan. Spellistorna kan ha preferenser till personens barndom, hemspråk, tidigare erfarenheter eller andra minnen i livet. Vetenskapliga studier visar att musikdockan har bidragit till minskad oro, bättre sömn och aptit, minskad trötthet och att kommunikation och medvetande väckts till liv.

Ökar interaktionen

Robotkattens syfte är ett ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Forskning inom demensvården visar att den ökar interaktionen hos användaren.
– Robotkatten är ett interaktivt hjälpmedel för sinnesstimulering. Det är även ett alternativ till ett levande sällskapsdjur i vård och omsorg, säger Johanna Jansson, samtidigt som robotkatten börjar jama i hennes knä.

Just nu testas både musikdockan och robotkatten ute i omsorgsförvaltningens verksamheter. Tanken är att man ska utveckla detta arbetssätt ännu mer i framtiden.

Senast granskad 2018-02-23 av Jonathan Hjort