Pilotprojekt kring matlådor som värms i hemmet

I hemtjänsten pågår ett arbete med matlådor som värms i hemmet. Syftet är en ökad kvalité, säkrare livsmedelshantering och en större valfrihet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under våren 2021 arbetar Trollhättans Stad med en upphandling kring matlådor som värms i hemmet för personer med hemtjänst. Samtidigt pågår ett pilotprojekt med två olika hemtjänstgrupper för att testa det i praktiken. I piloten kommer hemtjänstgrupperna (en på landsbygden och en i staden) undersöka hur det fungerar med matlådor som värms i hemmet istället för att matlådorna körs ut varma.
– Eftersom piloten inte hanterar samma matlådor som kommer köpas in i upphandlingen ligger fokus på att se effekten av att planera hemtjänstutförandet för omsorgstagare som redan har en matlåda i hemmet, säger Jonas Boström, utvecklingsledare i omsorgsförvaltningen.

Upphandling av matlådor

Upphandlingen av matlådorna sker i samarbete mellan stadens omsorgsförvaltning och serviceförvaltning för att få med kunskap om både kost och hemtjänst.
– Samarbetet har fungerat jättebra. Serviceförvaltningen är experter på livsmedel och näringsinnehåll så det känns tryggt att de tar fram upphandlingsunderlag för maten. Vi ser fram att komma vidare i arbetet med en ökad kvalité, säkrare livsmedelshantering och en större valfrihet för omsorgstagarna, säger Jonas Boström.

Film: matlådor som värms i hemmet ska höja kvalitén

Senast granskad 2021-04-23 av Jonathan Hjort