Alla är välkomna till Rådgivningen Oscar i Familjehuset, som är öppet varje tisdag kl. 17–19. ”Du kan vara anonym och det finns inga dumma frågor – du behöver inte ens tänka den tanken”, säger behandlingssekreterare Anna Engelbrektsson (till höger), här tillsammans med kollegorna Karin Andersson och Ivan Delija. Alla är välkomna till Rådgivningen Oscar i Familjehuset, som är öppet varje tisdag kl. 17–19. ”Du kan vara anonym och det finns inga dumma frågor – du behöver inte ens tänka den tanken”, säger behandlingssekreterare Anna Engelbrektsson (till höger), här tillsammans med kollegorna Karin Andersson och Ivan Delija.

Oscar vill hjälpa till ännu mer

För 4,5 år sedan slogs portarna upp till Rådgivningen Oscar. Då var fokus alkohol/droger. Nu tänker de bredare. – Det kan finnas många andra frågor som skaver och gör ont, då hjälper vi gärna till och guidar rätt, säger teamledare Karin Andersson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varje tisdag mellan 17–19 står dörren öppen hos Rådgivningen Oscar i Familjehuset. Och nu är dörren bredare än den var vid öppnandet för snart fem år sedan. Ursprungstanken var att stötta ungdomar – eller anhöriga till ungdomar – där problemen var alkohol-/drog­relaterade.
Men rådgivningen noterade efter ett tag att behovet var lite mer komplext. Därför har målgruppen utökats till att omfatta alla mellan 0–20 år, och anhöriga.
– Vi märkte av att det kunde röra sig om samsjuklighet, alltså att det kunde handla om exempelvis både missbruk och psykisk ohälsa, och då tänkte vi att vi kunde bredda oss mycket mer, säger behandlingssekreterare Anna Engelbrektsson.

Psykisk ohälsa

De konstaterar att många ungdomar mår dåligt idag, vilket gör många föräldrar och anhöriga oroliga. I många fall resulterar det i att man söker sig till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) hos NU-sjukvården, dit väntetiderna kan vara långa.
– Som vanlig medborgare vet du inte vägarna, men vi har den kompetensen. Om det uppstår en krissituation i familjen kan det vara gott att ha någon som tar emot de känslorna, säger teamledare Karin Andersson.
– Jag har träffat många ungdomar och föräldrar som inte har en aning om att det går att få hjälp med sin ohälsa hos vårdcentralen, säger Anna Engelbrektsson.

Huset med kunskap

I Familjehuset ryms många verksamheter från socialtjänsten, vilket innebär en stor samlad kunskapskälla.
– Det finns så mycket kunskap i det här huset som kan omsättas i handling och det är så prestigelöst, vilket är fantastiskt säger behandlingssekreterare Ivan Delija.
Många ungdomar har också visat sin tacksamhet gentemot Oscar, att de tack vare stödet har kunnat ändra kurs i livet mot en ljusare tillvaro. Det är en återkoppling som gläder.
– Jag blir fruktansvärt stolt över att jag har det yrke som jag har; att vi kan hjälpa människor när det är som svårast, att det ändå finns möjligheter, att vi finns där, leder lite och puttar åt rätt håll, säger Karin Andersson.


Fotnot: Du kan alltid vara anonym när du kontaktar rådgivningen – och den nås också på telefonnummer 49 54 10. 

Senast granskad 2019-05-13 av PERIVA