Möte på stadsbiblioteket

Omsorgsförvaltningen mötte framtida omsorgstagare

Under e-Medborgarveckan besökte omsorgsförvaltningen stadsbiblioteket för att diskutera digital teknik och framtidens omsorg.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Mellan den 9 och 15 oktober arrangerades den nationella kampanjen E-medborgarveckan runt om i Sverige. Under veckan besökte omsorgsförvaltningen stadsbiblioteket för att berätta mer om förvaltningens arbete med välfärdsteknik.
– Vi gör det här för att vi vill ha ett forum där vi ska möta våra framtida omsorgstagare, säger Johanna Nyman, verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik i omsorgsförvaltningen.

Framtidens omsorg

Under E-medborgarveckan fick besökarna information om digital teknik och möjlighet att diskutera hur de tycker att framtidens omsorg ska se ut.
– En del av vårt uppdrag i arbetet med välfärdsteknik handlar om att arbeta förebyggande med att sprida kunskap och välfärdsteknik. Vi behöver jobba med att öka människors digitala delaktighet. Det finns massor av digitala lösningar som kan möjliggöra fortsatt självständighet och trygghet när den fysiska och kognitiva förmågan sviktar, säger Johanna Nyman.

Se Högskolan Västs filmade reportage på Youtube

Senast granskad 2020-08-20 av Katarina Loodh