Förvaltningschef Jane Johansson och Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Törneröd utanför stadshuset Jane Johansson, förvaltningschef och Helena Törneröd, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Omsorgsförvaltningen förberedda på Corona

Omsorgsförvaltningen arbetar med en beredskap utifrån olika scenarier med tanke på spridning av Coronaviruset Covid-19 i samhället.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Den 21 mars bekräftades det första, och hittills det enda, fallet av Covid-19 på ett vård- och omsorgsboende i Trollhättan. I veckan besökte Helena Törneröd, medicinskt ansvarig sjuksköterska, det berörda boendet.
– Jag blev väldigt imponerad vilket fantastiskt och exemplariskt arbete som personalen utfört. Det är ett kvitto att våra rutiner fungerar, säger Helena Törneröd.

Hur jobbar omsorgsförvaltningen för att förhindra smittspridning?

– Vi följer noggrant de basala hygienrutinerna för att undvika risk för smittspridning. Vår personal är utbildad i hur de ska hantera smittspridning och konstaterade sjukdomsfall enligt myndigheternas rekommendationer, säger Helena Törneröd.

Omsorgsförvaltningen är även väldigt noggranna med att endast friska personer är i tjänst.
– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att man ska stanna hemma om man känner av några som helst symtom. Personalen ska ha varit symtomfria i 48 timmar innan de får återgå till arbetet. Vi har även ett nära samarbete med Smittskydd Västra Götaland, säger Jane Johansson, förvaltningschef.

Vilka förberedelser har ni gjort?

– Vi arbetar med prioriteringslistor för de viktigaste åtgärderna och handlingsplaner för resursfördelning och personalplanering. Omsorgsförvaltningen planerar utifrån olika scenarier och rustar upp för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå, säger Jane Johansson, förvaltningschef.

Har ni tillräckligt med skyddsutrustning?

– I dagsläget finns all skyddsutrustning som behövs. Det är inte inrapporterat att något skulle tagit slut ännu. Vår skyddsutrustning innefattar handskar, visir, förkläde, tvåI och vatten samt handdesinfektion. Trollhättans Stad har säkrat upp att till exempel visir inte ska ta slut i staden. Dessutom har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela ytterligare skyddsutrustning till kommunerna, säger Helena Törneröd. 

Har ni tillräckligt med personal?

– En av våra största utmaningar just nu är bemanningsfrågan. Vi har ett pågående rekryteringsarbete för att få in fler medarbetare. Något som är väldigt roligt är att många personer hör av sig till vår Bemanningsenhet att de vill jobba hos oss. Vi jobbar just nu med ett förenklat introduktionsarbete för att snabbt kunna få in fler medarbetare i våra verksamheter. Det pågår även ett samordningsarbete kring att använda volontärer i verksamheterna, säger Jane Johansson.

Bild med pratbubblor, där den ena pratbubblan har frågetecken i sig

Vanliga frågor om coronaviruset

Det nya coronaviruset väcker många frågor och funderingar. Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren om läget i Trollhättan just nu. Sidan uppdateras löpande.

Senast granskad 2020-03-27 av Jonathan Hjort