Ökad samverkan ger Trollhättans invånare närmare vård

Den 15 april startar Trollhättan med Samverkande sjukvård. Det innebär att hela NU-sjukvårdens upptagningsområde, Fyrbodal samt Lilla Edet nu arbetar efter samma koncept.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Samverkanskonceptet innebär att vårdgivare kan be varandra om hjälp i olika situationer för att tillsammans lösa vården för invånarna så nära deras hem som möjligt.

De viktigaste förändringarna är:

 • Hjälp kommer att vara tillgänglig till patienter från fler håll och fler timmar av dygnet.
 • Fler kommer att kunna få bedömning och vård hemma (färre behöver uppsöka akuten).
 • Sjuksköterska i hemsjukvård och ambulans kan hjälpas åt vid bedömningar och åtgärder i patientens hem.
 • Olika vårdgivare som 1177, MÄVA eller jourcentralen som inte själva har möjlighet att åka ut till patienten kan be sjuksköterska i ambulans eller hemsjukvård att göra ett hembesök så att en patient som har svårt att ta sig till vårdinstans slipper förflyttas om bedömning eller vård går att ge i hemmet.

Konkret samverkan

Samverkande sjukvård är en modell för konkret samverkan på verksamhetsnivå. För att förklara konceptet närmare berättar vi här om tre olika patientscenarion där patienten får hjälp närmre sitt hem tack vare samverkansuppdrag:

 • En patient som har svårt att ta sig någonstans som kommer hem från sjukhuset med en tillfällig kateter och som får problem med sin kateter under jourtid när vårdcentral är stängd. Genom samverkan kan en sjuksköterska från hemsjukvården eller ambulansen komma ut till invånaren och lösa problemet.
 • En patient som ambulansen larmats ut till där ambulansens bedömning är att patienten kan få vara kvar i sitt hem men för att trygga upp situationen kan en sjuksköterska från hemsjukvården göra ett uppföljande besök senare under dygnet.
 • En patient som med stor möda tar sig till vårdcentralen en sen eftermiddag med ett brännsår som läggs om där vårdcentralspersonalen gör bedömningen att såret behöver läggas om igen senare samma dygn. Då kan vårdcentralen be sjuksköterska i hemsjukvården åka till patienten för en sårkontroll och omläggning senare under kvällen även om patienten inte är inskriven i hemsjukvård.

Detta är bara några exempel på hur vårdgivare med hjälp av samverkansuppdrag kan ge invånarna vård närmare sina hem. Verksamheterna utför samverkansuppdrag för varandra i mån av tid, verksamhetens ordinarie uppdrag går alltid först.  

Uppstart av samverkan i Trollhättan

En arbetsgrupp med chefer och medarbetare från de olika verksamheterna har förberett uppstarten av Samverkande sjukvård i Trollhättan sedan årsskiftet. På grund av coronapandemin har inga fysiska möten kunnat hållas utan både möten och utbildning har fått skötas digitalt. Sjuksköterskor från hemsjukvården, ambulansen, vårdcentraler, MÄVA och 1177 har träffats på digitala faciliteringsdagar, dagar där man tillsammans workshoppat och reflekterat över olika situationer och patientfall där man kan ta hjälp av varandra för att kunna ge en så nära och god vård till invånarna i Trollhättan som möjligt. Sjuksköterskorna i ambulansen var med och startade upp Samverkande sjukvård i Vänersborg för ett år sedan men för sjuksköterskorna i hemsjukvården är många delar i samverkanskonceptet nytt. Sjuksköterskorna i hemsjukvården har därför även fått en specialframtagen webbutbildning för att lära sig tankesättet kring samverkansformerna.

Om Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård startade som ett pilotprojekt i Strömstad och Tanum 2010 och är idag ett etablerat arbetssätt i samtliga kommuner i Fyrbodal och Lilla Edet. Modellen präglas av ett verksamhetsnära arbetssätt och medarbetarna i de olika verksamheterna är delaktiga i utvecklingsarbetet. 

De verksamheter som ingår i samverkan är kommunal hälso- och sjukvård och hemtjänst i samtliga kommuner i Fyrbodal och Lilla Edet, 1177 Vårdguiden på telefon, vårdcentraler och jourcentraler i vårt område, NU-sjukvårdens ambulansverksamhet, MÄVA (NU-sjukvårdens medicinska äldrevårdsavdelning), Närsjukvårdsteamet i Fyrbodal, Mobila vårdteamet i Uddevalla, SOS Alarm och Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Samverkande sjukvård verkar för att invånarna i Fyrbodal samt Lilla Edet ska få rätt vård på rätt plats och att de samlade sjukvårdsresurserna används för invånarnas bästa. Ambitionen är också att vara en plats för utveckling och förbättring av samverkan.

Prisbelönt modell

Samverkande sjukvård har prisats för sin samverkansmodell. 2019 belönades Samverkande sjukvård med GötaPriset, ett pris som Kvalitetsmässan delar ut till årets bästa utvecklingsprojekt, och 2020 utnämndes Samverkande sjukvård till Årets Brobyggare, ett pris instiftat av Dagens Medicin.

Kontakt

 • Helena Axén, enhetschef, 0520-49 52 85
 • Anna Engström och Katarina Augustsson, sjuksköterskor hemsjukvården, 0520-49 50 96
 • Maria Berntsson, verksamhetschef hemtjänst, 0520-49 50 02
 • Maria Klingberg, projektledare Samverkande sjukvård, 010-435 10 16

Relaterad information

Samverkande sjukvård

Senast granskad 2021-04-15 av Jonathan Hjort