Bild på Trollhättans Stads nya undersköterskor och stödassistenter efter de färdigutbildats. Alla håller varsin röd ros.

Nyutbildad vårdpersonal till Omsorgsförvaltningen

Under drygt ett år har Omsorgsförvaltningen genomfört en uppdragsutbildning. Totalt har 30 personer fått kompetens som undersköterska eller stödassistent.

Person
KommunikatörJonathan Hjort 0520-49 65 06
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

2016 fick Omsorgsförvaltningen stadsbidrag för utbildning av baspersonal. Med ytterligare medel från personalutskottet startades det upp en uppdragsutbildning med inslag av validering.
– Deltagarna kom framförallt från timanställning. De har haft en intensiv studieperiod på halvtid kombinerat med arbete på halvtid inom Omsorgsförvaltningen, säger Sonja Björklund, utvecklingsledare.

Under slutet av 2017 avslutades utbildningen. Totalt får Omsorgsförvaltningen drygt 30 utbildade undersköterskor och stödassistenter.
– Det behövs! Deltagarna ska vara stolta över sig själva och sina prestationer! Positivt är också att vi kan fortsätta med denna typen av satsningar för vikarier utan utbildning, säger Sonja Björklund.

Senast granskad 2018-01-04 av Jonathan Hjort