Första spadtaget

Nytt vård- och omsorgsboende på Hagtornsstigen

Nu har det första spadtaget tagits på Hagtornsstigen 51. Det nya vård- och omsorgsboendet beräknas stå klart 2020.

Person
Utvecklingsledare Ulf Lindell 0520-49 55 99
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

I januari 2019 invigdes vård- och omsorgsboendet Lantmannavägen 102 – det första helt nybyggda äldreboendet sedan 1992 i Trollhättan. Nu har arbetet med nästa börjat.

2020 ska ett nytt vård- och omsorgsboende, med inriktning demens, stå klart på Hagtornsstigen 51. Boendet ligger norr om Lyrfågelskolan, ett stenkast från Stavregården. Inflyttning är planerad under hösten/vintern 2020.
– Det känns väldigt positivt och spännande att vara igång, säger Ingrid Andersson, enhetschef.

Illustration Eidar & Nils Andréasson Arkitektkontor.jpg

Illustration Eidar & Nils Andréasson Arkitektkontor.

Relaterad information

Fakta Hagtornsstigen 51

  • Vård- och omsorgsboende med inriktning demens
  • Byggnadens totalyta: 4135 kvadratmeter 
  • Byggnad bestående av två våningar
  • Ligger vid Stavregården, norr om Lyrfågelskolan 
  • 45 bostäder på cirka 32 kvadratmeter
  • 9 boende per avdelning
  • Gemensam yta på 81 kvadratmeter för varje avdelning
  • Trädgård i markplan för alla alla boende
  • Stora balkonger + växthus på andra våningen
Senast granskad 2019-04-29 av jonathan.hjort@trollhattan.se