Nytt våldsförebyggande program

V.I.P är ett våldsförebyggande program för kvinnor och män med intellektuella och psykiska funktionsvariationer.

Person
StödpedagogLina Larsson 0520-49 58 77
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Under 2018 började Trollhättans Stads omsorgsförvaltning arbeta med ett nytt program som heter V.I.P – Viktig Intressant Person. Syftet är att förebygga att personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer utsätts för, eller utsätter andra, för våld i nära relationer.

Anpassade övningar

I programmet anpassas olika övningar utifrån gruppens behov. Genom att bli medveten om sina känslor, att träna på att sätta gränser och lära sig våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer. Deltagarna får öva på att ta huvudrollen i sitt eget liv.

Tolv möten

Precis som under våren anordnas tolv träffar under hösten. Deltagarna är indelade i en tjejgrupp och en killgrupp som träffas en gång i veckan.
– Det har gått väldigt bra. Målet är att fortsätta utveckla detta arbetssätt, säger Lina Larsson och Anne-Catehrine Andersson, ansvariga för programmet. 

Senast granskad 2018-10-10 av Jonathan Hjort