Tecknad bild som illustrerar olika funktioner i en mobiltelefon som hemtjänsten kan använda sig av.

Nytt mobilt arbetssätt inom hemtjänsten

Trollhättans Stad gör en stor satsning på att kvalitetssäkra omvårdnaden inom hemtjänsten. Nya telefoner ska underlätta personalens arbete så att de kan ge brukare ett bättre stöd.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Trollhättans Stads hemtjänstpersonal har utrustats med nya mobiltelefoner. Det mobila arbetssättet innebär att det blir lättare för personalen att få en bättre koll på vad som ska göras och när. 
– Risken minskar att lappar med känslig information försvinner när personalen kan dokumentera, läsa genomförandeplaner och registrera insatser på plats, säger Camilla Sporring, resursenhetschef.

Använda mobilen på arbetstid

Det mobila arbetssättet innebär att hemtjänstpersonalen behöver använda sin arbetstelefon i större utsträckning på jobbet. Till exempel under hembesök.
– Syftet är att kvalitetssäkra omvårdnaden inom hemtjänsten och ge vår personal bättre redskap att ta hand om alla brukare, säger Lena Johansson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Relaterad information

Om en mobil skulle förloras går det att låsa och tömma den på alla information från distans. En säkerhetsåtgärd för att ingen information ska komma i orätta händer. Precis som tidigare följer Trollhättans Stad gällande lagstiftning vid hantering av personuppgifter.

Senast granskad 2018-11-05 av Jonathan Hjort