Tjej som gömmer sig bakom sina händer

Nytt informationsmaterial riktad mot personer som utsatts för våld i nära relation

Enheten mot våld i nära relationer har tagit fram informationsmaterial riktat mot personer som utsatts för våld i nära relationer på nio språk. Är du utsatt för våld i nära relation?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nedan finns informationsmaterial för utskrift.

Är du utsatt för våld i nära relation?

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Ibland är det en partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

  • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
  • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
  • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill
  • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
  • Tvingar dig till något sexuellt
  • Tar kontrollen över din ekonomi

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du kan få hjälp med:

  • Stödsamtal
  • Skydd och tillfälligt boende
  • Ekonomisk hjälp
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polisen

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Vid akutfara, ring alltid 112.

Kontakta

Enheten mot våld i nära relationer

0520-398 70

frittfranvald@trollhattan.se

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL