Slå en tjej

Nytt informationsmaterial riktad mot personer som utsätter andra för våld i nära relation

Enheten mot våld i nära relationer har tagit fram informationsmaterial riktat mot personer som utsätter andra för våld i nära relationer på nio språk. Utsätter du andra för våld i nära relation?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nedan finns informationsmaterial för utskrift.

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

  • Har du svårt att kontrollera din ilska?
  • Blir du lätt svartsjuk och kontrollerande?
  • Har du varit nära att använda våld mot någon närstående?
  • Har du knuffat, slagit eller på annat sätt skadat någon i din närhet?
  • Är du rädd att du ska gå över gränsen?

Det finns stöd att få. Om du har barn kan du även få stöd i din föräldraroll.

Du kan få hjälp med:

  • Stödsamtal
  • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning
  • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Vid akut fara, ring alltid 112

Kontakta

Enheten mot våld i nära relationer

0520-49 58 58

frittfranvald@trollhattan.se

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL