Nytt informationsmaterial om cannabis

Trollhättans Stad har tillsammans med Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun, Västra götalandsregionen och Polisen tagit fram en informationsfolder; Bra att veta om cannabis. Foldern är riktad till dig som är förälder till barn i tonåren.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I foldern kan du läsa:

  • fakta om cannabis
  • effekter av att röka cannabis
  • vad du kan göra om du misstänker att ditt barn använder cannabis
  • kontaktuppgifter där du kan få hjälp och stöd

Folder Bra att veta om cannabis

Personal som arbetar på Rådgivningen Oscar utanför Familjehuset

Rådgivningen Oscar

Ibland fungerar inte livet som man vill och man kan behöva få råd och stöd. Har du frågor, funderingar eller känner oro för dig själv eller någon i din omgivning så är du välkommen till Rådgivningen Oscar, Familjehuset,

Samtalsmottagningen Kraften

Samtalsmottagningen Kraften vänder sig till dig som är över 18 år och folkbokförd i kommunen. Kraften erbjuder råd och stöd till dig som vill göra en förändring kring alkohol, narkotika och spelproblem. Kraften vänder sig även till dig som är anhörig och som känner oro för någon i din närhet med dessa bekymmer. Det är kostnadsfritt att gå till Kraften och personalen har sekretess och tystnadsplikt.

Drogförebyggande samordnare

I Trollhättan finns det en drogförebyggande samordnare vars uppgift är att utveckla och samordna det drogförebyggande arbetet i kommunen.

Fjäril på blomma

Mottagningsgruppen

Kontakta oss på Mottagningsgruppen om du eller någon i familjen, anhörig, vän eller granne har bekymmer av något slag.

Målningar av hus

Resursforum Barn & Unga

I Resursforum Barn & Unga ingår flera olika verksamheter, så som Familjeteamet, Fältenheten, Kortbo, Nätverk i centrum samt Nätverkslaget.

Senast granskad 2017-03-27 av JONHJO