Nycklar till Sverige

Det blir en ny omgång av Integrationsforum i Trollhättans projekt ”Nycklar till det svenska samhället” som vänder sig till asylsökande över 18 år. Under 2019 handlar det om en kurs på åtta veckor där deltagarna får möjlighet att öka sina kontaktytor med det svenska samhället.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

”Nycklar till det svenska samhället” heter ett integrationsprojekt som går under kategorin som finansieras av länsstyrelsen. Målgruppen är personer över 18 år som är asylsökande (oavsett boendeform) eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering.

Projektet består av åttaveckorskurser med tolk på tre olika språk. Deltagarna får under föreläsningar och gruppdiskussioner samt språkcafé möjlighet att genom personliga möten stegvis utöka sina kontaktytor med det svenska samhället och dessa aktörer.

Målsättningen är att deltagarna genom projektet upplever att deras tid som asylsökande blir mer meningsfull; genom delaktighet, inkludering, nya bekantskaper och nya lärdomar.
Nycklarna innefattar kunskap om det svenska samhället, hälsa och det svenska språket. De tar upp sådant som rättigheter och skyldigheter i Sverige, hur olika delar av samhället fungerar, sexuell hälsa, jämställdhet.

För mer information och anmälan, kontakta Jan Lundqvist på Integrationsforum mot rasism, Föreningsgatan 16 i Trollhättan, informator.adb@telia.com, 0520-83453 eller www.integrationsforum-adb.se.

Folder – nyckel till det svenska samhället 

Senast granskad 2019-01-24 av PERIVA