Undersköterskor går igenom ett schema

Nya scheman har tagit bort de delade turerna

Trollhättans Stad arbetar med något som kallas Bemanning 2021. För Trollgatans hemtjänstgrupp har det nya bemanningssättet resulterat i att de delade turerna har försvunnit.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Trollhättans Stads omsorgsförvaltning arbetar med en bemanning som ska utgå utifrån brukarnas behov, hållbara scheman och de ekonomiska ramarna.
– Alla måste inte ha sin hjälp samtidigt och det finns till exempel alltid de som vill sova lite längre på morgonen. Då ger vi dem stödet lite senare istället och försöker anpassa oss efter deras behov, säger Soledad, enhetschef.

Flera förändringar

Sedan hemtjänstgruppen började med Bemanning 2021 har det skett flera förändringar. Genom att fördela bemanningen på ett jämnare sätt har man fått bort vakanta turer och täckt bemanningsbehovet. Kostnaderna för verksamheten har minskat och personalen har fått bättre återhämtning mellan passen på veckodagarna tack vare elva timmars dygnsvila.

Inga delade turer

De delade turerna har Trollgatan fått bort genom att personalen har börjat arbeta varannan helg istället för var tredje.
– Det har blivit fler turer på helgen, men turerna har i sin tur blivit kortare. Du kan till exempel börja arbeta på lördag kväll och då har man i alla fall fredagskvällen ledig och lördag dag. Så det finns olika varianter, säger Camilla, undersköterska.
– Vi har försökt att göra så att när man jobbar så får man ut lite av helgen ändå, säger Therese, skyddsombud.

Hur har det varit att gå från var tredje helg till varannan?

– Man saknar såklart att jobba var tredje helg istället för varannan, det ska man inte sticka under stol med. Men egentligen är det bara helgen, annars har alla varit väldigt nöjda med schemat överlag. Alla är till exempel glada att de delade turerna är borta, säger Therese och Camilla.

Delaktighet och dialog

En av framgångsfaktorerna som Trollgatans hemtjänstgrupp lyfter fram är delaktigheten.
– Alla har fått känna sig delaktiga. Det tror jag är väldigt viktigt. Vi har satt upp gemensamma spelregler för hur det ska se ut och det har alla rättat sig efter, säger Camilla.
– Vi har haft väldigt bra dialog med schemaplanerarna. De har lyssnat på våra synpunkter och försökt göra som vi vill ha det, säger Therese.

Relaterad information

Vad är en delad tur?

En delad tur består av ett långt arbetspass som är uppdelat i de två olika delar. Det kan innebära att personalen jobbar några timmar på morgonen, är ledig mitt på dagen, för att sedan jobba ytterligare några timmar på kvällen.

Bemanning 2021

Bemanning 2021

Senast granskad 2019-11-14 av jonathan.hjort@trollhattan.se