Bild på när de nya personliga ombuden träffas och sätter upp lappar med idéer för varje månad under 2018.

Ny satsning på personligt ombud

Från och med april 2018 finns en gemensam Fyrbodalsverksamhet för personligt ombud. Den nya satsningen innebär att alla 14 kommuner i Fyrbodal får tillgång till personligt ombud.

Person
Områdeschef BiståndsenhetenHelena Mårdstam 0520-49 79 06
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det personliga ombudet beslutar inte om insatser, för inga journaler och har tystnadsplikt. Tanken är inte att det ska ersätta någon annans arbetsuppgifter, som till exempel en boendestödjare eller en god man. Istället arbetar det personliga ombudet tillsammans med personen som behöver hjälp. Det kan till exempel vara att ringa, skriva eller följa med personen till olika myndigheter.
– Det personliga ombudet ska hjälpa till att lotsa personen i samhället vi lever i, säger Maria Jorfors, enhetschef för personligt ombud.

Tre geografiska områden

De personliga ombuden är indelade i tre geografiska områden. I varje område arbetar två personliga ombud. Trollhättans Stad är värdkommun för verksamheten och alla personliga ombud har sin anställning där.
– Alla kommuninvånare i Fyrbodal ska kunna få tillgång till personligt ombud. Det är en stor förbättring eftersom flera kommuner inte haft något ombud innan. En gemensam organisation för Fyrbodal innebär även en ökad kvalité och att det inte blir lika sårbart, säger Helena Mårdstam, områdeschef.

Pågående uppbyggnadsfas

Under resterande del av 2018 kommer verksamheten byggas upp organisatoriskt. Beräkningen är att detta kommer pågå fram till april 2019.
– Det har varit en resa, men jag är väldigt stolt och glad att vi är igång. Jag ser fram emot ett gott samarbete, säger Helena Mårdstam.

Relaterad information

Mer information om personligt ombud

Senast granskad 2018-04-10 av Jonathan Hjort