Nationell patientöversikt NPÖ

Nationell patientöversikt (NPÖ) har införts i Omsorgsförvaltningens Kommunala hälso-och sjukvård från och med Mars 2017.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Med NPÖ blir det lättare för behörig personal att ta del av journalinformation som skrivs från andra vårdgivare efter samtycke från patienten eller företrädare för patienten. Detta för att lättare få en helhetsbild av patienten och öka patientsäkerheten.

Vad är NPÖ?

Patienterna har oftast kontakt med olika vårdinstanser såsom sjukhus, mottagningar och vårdcentraler. Med NPÖ blir det nu lättare för behörig hälso- och sjukvårdspersonal att ta del av journalinformation från de vårdgivare, som är anslutna till den nationella patientöversikten

Det är bara behörig personal som har en patientrelation som får komma åt den sammanhållna journalföringen. Man har även som patient rätt att stå utanför sammanhållen journalföring samt att dölja/spärra vissa uppgifter eller helt ta bort sig från NPÖ.

För mer information angående NPÖ vänligen besök inera samt 1177

Informationsfilm om NPÖ

Broschyr om NPÖ

Senast granskad 2017-03-20 av Jonathan Hjort